Certifikáty

Integrovaný management systém

qesSpolečnost je od roku 2000 držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu EN ISO 9001:2008. V roce 2006 získala společnost certifikát systému environmentálního managementu EN ISO 14001:2004 a od roku 2011 je společnost ARANEA SYSTEMS také držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodního standardu OHSAS 18001: 2007 a od roku 2015 také držitelem certifikátu pro systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001.

Certifikát ISO 27001
Certifikát ISO 9001, ISO 14001,  ISO 18001

 

 

Osvědčení NBÚ

nbuSpolečnost je od roku 2000 držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práci s utajovanými informacemi. Na základě vydaného osvědčení podnikatele dle §20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, je společnost oprávněna k přístupu k utajované informaci do a včetně stupně utajení TAJNÉ. Dále provozujeme certifikované informační systémy pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení TAJNÉ, systém LAN_D a PC_T.

NBÚ osvědčení podnikatele
NBÚ Certifikace IS LAN D
NBÚ Certifikace IS SIEZA T

 

Certifikát AGA

agaJako aktivní člen Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, sdružující významné firmy působící v oblasti výroby, distribuce a montáže systémů sloužících k zabezpečení majetku, má naše společnost zájem nabízet pouze bezpečnostní zařízení vyhovující obecně platným normám a předpisům, což lze doložit Inspekčním certifikátem vydaným Inspekčním orgánem AGA.

Certifikát AGA

 

 

 

Certifikát systémového integrátora C4

c4wSpolečnost ARANEA SYSTEMS a.s. je systémový integrátor integračního bezpečnostního systému C4 od společnosti Gamanet a.s.

Certifikát C4