Politika integrovaného management systému

Uplatňujeme systémový přístup v řízení našich procesů. V rámci IMS je vytvořen prostor pro účast všech našich zaměstnanců, jako i partnerů na trvalém zlepšování jeho účinnosti. Základní parametry všech našich procesů jsou neustále monitorovány.

Jedním z těchto parametrů je spokojenost našich zákazníků, tuzemských i zahraničních, která je naším společným cílem. Všichni jsme motivováni, abychom přispěli svými znalostmi a nápady k dosažení tohoto cíle.

Dohled o povědomí všech našich zaměstnanců a správných praktikách zajišťuje v rámci pravidelných kontrolních návštěv renomovaná společnost QESCERT s.r.o. .

Politika integrovaného management systému

V současnosti jsou ve společnosti implementovány následující systémy: