PERIDECT+ Nový perimetrický detekční systém pro profesionální aplikace

PERIDECT+ je inovovaný perimetrický systém s přesnou detekcí místa narušení, který poskytuje jedinečnou úroveň bezpečnosti v oblasti perimetrické ochrany. Účelem detekčního systému je přesně určit polohu a typ jakéhokoli pokusu o vniknutí přímo na hranici zabezpečeného území a získat výhodu rychlé a přiměřené reakce, aby se tak zabránilo poškození velkého rozsahu a nevznikaly zbytečné náklady.

PERIDECT+ detekuje narušení pomocí piezoelektrických senzorů umístěných na oplocení nebo pod zemí na hranici zabezpečeného území. Řídicí jednotka CUP+ ve spolupráci s linkovým řadičem LCP+ analyzuje data zaslaná detektory a přesně identifikuje místo pokusu o narušení.

Systém PERIDECT+ je schopen spolupracovat s kamerovými systémy, zabezpečovacími centrálními panely a dalšími integrovanými zabezpečovacími systémy. Hlavními výhodami systému PERIDECT+ jsou spolehlivost, rozumná pořizovací cena, rozumné náklady na údržbu a široký rozsah možností pro konfiguraci podle parametrů místa, které je třeba zabezpečit.

Výhody a přínosy

 • Přesná identifikace místa a typu narušení
 • Velmi nízká míra falešných poplachů způsobených faktory prostředí (počasí, doprava, atd.) díky použití diferenciální logiky
 • Snadná integrace do centrálních bezpečnostních systémů a kamerových systémů
 • Jednoduchá instalace, opravy a údržba
 • Dlouhá životnost – chytrá a jednoduchá konstrukce, bez pohyblivých součástí
 • Vhodné pro různé typy oplocení
 • Použitelné téměř ve všech typech terénu (svahy, oblouky, atd.)

Použití PERIDECT+

 • Průmyslové a komerční objekty
 • Strategická infrastruktura
 • Elektrárny
 • Letiště
 • Věznice
 • Vojenská území
 • Velvyslanectví
 • Státní hranice

Technické charakteristiky PERIDECT+

 • Modulární systém – všestranná architektura otevřená případným změnám
 • Až 500 adres na jeden linkový řadič – až 1,5 km perimetru ovládaného jedním linkovým řadičem
 • Zabezpečená detekční linie – master a slave systém přebírající vzájemně funkci v případě poruchy
 • Separátory zajišťující provoz detekční linie dokonce i v případě zkratu
 • Nezávislé nastavení každého čidla detektoru
 • Symetrické připojení detektorů – zjednodušená instalace, ochrana proti rušení
 • Vyšší rychlost komunikace – zvýšené množství vyhodnocených dat a kvalita analýzy
 • Galvanické oddělení v detekční linii – ochrana proti elektromagnetickému rušení
 • LAN a RS 485 připojení přímo vestavěné v řídící jednotce CUP+
 • Přímá kontrola IP a analogové rychlostní dome kamery
 • Polykarbonátová plastové komponenty odolné proti UV záření

 

PERIDECT – perimetrický detekční systém

Peridect – můj spolehlivý strážce!

Odpradávna si lámeme hlavu s tím, jak zachytit narušitele/zloděje, ideálně ještě než způsobí škodu na našem majetku.

My,  v ARANEA SYSTEMS,  jsme se rozhodli, že nastala doba, kdy už konečně někdo musí zavelet – dost bylo nervů, krádeží, zbytečně investovaných prostředků, dost bylo nefunkčních zabezpečovacích systémů!
Jak jsme řekli, tak jsme udělali – a vznikl Peridect, přesný perimetrický detekční systém, chránící objekty a oblasti proti neoprávněnému průniku.

Základem systému jsou vzájemně digitálně komunikující unikátní senzory a vyhodnocovací jednotka.
Celý systém je variabilní z hlediska vlastního nastavení, použitelnosti pro nejrůznější typy oplocení i integrovatelnosti s dalšími zabezpečovacími technologiemi.
Pro maximální spolehlivost sytému jsme vyvinuli jedinečnou funkci diferenční logiky, díky které dochází ve srovnání s ostatními běžnými systémy k významnému snížení počtu falešných poplachů způsobených vlivy venkovního prostředí (silný vítr, déšť, kroupy, hromobití), a to při současném zachování jednoduchosti a nízké finanční a časové náročnosti instalace a údržby systému.

Hledáte spolehlivý perimetrický detekční systém 21. století pro průmyslový objekt, armádní objekt, letiště, fotovoltaickou elektrárnu nebo třeba své soukromé sídlo? Něco bychom pro Vás měli…

Výhody systému:

 • přesná detekce místa narušení
 • velice nízký počet planých poplachů způsobených povětrnostními vlivy
 • jednoduchá montáž a servis
 • nezávislé nastavení jednotlivých detekčních senzorů
 • dlouhá životnost (žádné pohyblivé prvky)
 • jednoduché připojení k ústřednám PZTS
 • možnost připojení prvků PZTS i na trase perimetru
 • možnost ovládání jiných zařízení i na trase perimetru
 • jedna vyhodnocovací jednotka zabezpečí oplocení o délce cca 1300 m
 • systém je velmi vhodný pro spolupráci s kamerovým systémem
 • konfigurační program pro přehledné nastavení systému
 • grafický vizualizační program za výhodnou cenu