RSS – mobilní detekční systém

Potřebujete rychle zastřežit objekt či oblast v terénu? My víme, jak na to!

Máte potřebu vytyčit si jasně své pole působnosti, rychle získat dočasnou či trvalou kontrolu nad rozlehlým územím v civilizaci i mimo ni, zastřežit svůj prostor proti nepozorovanému vnikání osob a být v každém okamžiku informován prostřednictvím komfortní vizualizace o stavu jeho zabezpečení, a to všechno za jakýchkoliv, i extrémních klimatických podmínek?

Máme pro vás spolehlivé mobilní řešení, které hlídá nejen vámi vymezený prostor, ale i samo sebe tak, aby bylo vyhověno vašim nejvyšším nárokům na bezpečnost za každé situace.

Už vás nemusí trápit dostupnost zdroje elektrické energie, ani potřeba pružně měnit velikost či lokalitu zastřežené oblasti.

Náš systém, který využívá radiové frekvence pro vzájemnou komunikaci jednotlivých modulů s centrálním mobilním vyhodnocovacím pracovištěm, vyhoví všem moderním nárokům na variabilitu, mobilitu a bezpečnost.

RSS – profesionální mobilní detekční systém vyvinutý a certifikovaný pro armádní i civilní použití.

Výhody systému:

 • Jednoduchý transport a rychlé uvedení do provozu
 • Profesionální, mechanicky odolné mobilní provedení
 • Záruka spolehlivého provozu prakticky v jakémkoliv prostředí
 • Možnost zabezpečení objektů i rozsáhlých oblastí
 • Snadné rozmístění detektorů v terénu
 • Přehledné grafické zobrazení poplachů a poruch
 • Záznam všech událostí a stavů (včetně hlasové komunikace)
 • Možnost připojení různých detektorů
 • Možnost připojení čtečky bezkontaktních identifikačních karet
 • Konfigurace a správa systému zaškoleným personálem uživatele
 • Provoz z akumulátorů nebo sítě
 • Český výrobce s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti zabezpečení