Úprava systémů technického zabezpečení v ZÚ Kábul

V průběhu března společnost ARANEA SYSTEMS realizovala na Zastupitelském úřadě v Kábulu zakázku „Úprava systémů technického zabezpečení v souvislosti s rekonstrukcí perimetru v objektu ZÚ Kábul“.
Velice si vážíme poděkování a spokojenosti Zastupitelského úřadu s našimi odborně a profesionálně vyškolenými zaměstnanci a jsme rádi, že můžeme naše komplexní služby v oblasti bezpečnostních, řídících a informačních technologií dodávat v požadované kvalitě a na profesionální úrovni k plné spokojenosti zákazníků (viz dopis).

Podrobnější informace si můžete přečíst zde,