Bezpečnostní posouzení

Obecně lze říci, že bezpečnostní posouzení (BP) je první etapa předprojektové přípravy návrhu systému technické ochrany objektu, majetku, osob i technologií uvnitř objektu.

Systém technické ochrany objektu musí vycházet z přijaté bezpečnostní koncepce zpracované provozovatelem či uživatelem objektu.

BP by mělo navazovat na bezpečnostní standardy (interní předpisy) a specializované normy řady EN ČSN 51 131 …, a měla by mu předcházet fyzická obhlídka objektu za přítomnosti odborného zástupce uživatele, nezávislé specializované firmy a zástupce pojišťovny.

BP nebo studie zpracovaná nezávislou společností s dostatečnými profesními zkušenostmi předpokládá návrh systému technické ochrany pouze v souladu s požadavky legislativy a výstupy vyhodnocení bezpečnostních rizik.

BP nesmí být marketingem, ale seriózní studií navrhující optimální řešení, které by mělo být součástí investičních záměrů a projektů.

Druhou etapu návrhu systému technické ochrany objektu je vlastní projekt technického zabezpečení, obvykle spojený se stavební úpravou, či rekonstrukcí objektu.