Integrované řídící systémy

Proč jediný monitorovací a řídící systém?

Integrace bezpečnostních technologií, ale i systémů měření a regulace do jednotného monitorovacího a řídícího systému:

  • PZTS, EPS, CCTV, EKV, perimetrické systémy, evidence obchůzek a ochrana ostrahy,
  • řízení vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, požární klapky, výtahy, nouzové východy, atd.

Tato integrace soustředí různorodé technologie do jednotného grafického prostředí a umožní tak jednoduché a efektivní řízení a monitorování událostí a mimo jiné rovněž poskytne synchronizaci času napříč všemi technologiemi. V případě rozsáhlejších systémů se dnes stává pořízení takového systému nutností.

Díky této integraci se potom eliminuje potřeba ovládat technologie přes vlastní ovládací panel. Jednotlivé panely se obvykle naprosto odlišují vzhledem, způsobem obsluhy i indikací událostí. Obsluha všech takovýchto zařízení dohromady pak vyžaduje jejich soustředění do místnosti slušně velkých rozměrů a poměrně vysoce kvalifikovanou obsluhu. S tím souvisí vysoké investiční i mzdové náklady.