Kamerové systémy

Proč instalovat kamerový systém?

Kamerové systémy pro monitorování a záznam prostoru jsou nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. Ze zabezpečovacích systémů PTZS a systémů perimetrické ochrany získáváme informace o událostech v zastřežených prostorech. Jakmile je provážeme s obrazem z kamerového systému, dostáváme kompletní informaci o události, použitelnou pro další důkazní řízení. Obraz je možno propojit také do mnoha dalších systémů, například integrovat přístupovým systémem, využívá se pro čtení poznávacích značek automobilů, pro zobrazení videa na internetu, v mobilním telefonu, …

Moderním trendem je integrace bezpečnostních systémů, včetně kamerového, do jednotné nadstavby, umožňující centrální dohled a správu nad všemi bezpečnostními aplikacemi.

Zákazníkovi nabízíme veškeré služby související s životním cyklem CCTV systému zpracování projektu objektové bezpečnosti, posouzení rizik

  • návrh řešení CCTV na základě obhlídky a půdorysu objektu
  • vytvoření realizačního projektu CCTV
  • instalace, oživení a konfiguraci systému CCTV
  • výchozí revizi a pomoc v legislativě při registraci systému CCTV
  • servisní zabezpečení instalovaného systému CCTV
  • provádění pravidelných kontrol systému CCTV

Společnost ARANEA SYSTEMS má dlouholeté zkušenosti v projektování, montáži a servisu CCTV systémů. Zrealizovali jsme a spravujeme mnoho malých, středních a velkých CCTV systémů u nás i v zahraničí. Nalezneme pro vás nejlepší řešení z celé šíře tržní nabídky, navrhneme přímo na míru vašim potřebám, za optimální cenu, od renomovaných výrobců CCTV technologií.